Burse sociale pentru masterande

Studentele aflate în situaţii sociale defavorizate, care urmează în anul şcolar 2012-2013 un curs de master acreditat la o universitate de stat sau privată din Regiunea de nord-est a ţării, îşi pot depune de luna viitoare dosarele pentru obţinerea unei burse sociale.

Bursele, 1.300 la număr, sunt oferite de Universitatea ,,Al. I. Cuza“ dinIaşi, Universitatea de Vest dinTimişoara şi Universitatea Babeş-Bolyai dinCluj-Napoca. Cuantumul total al ajutorului este de 3.000 de lei, respectiv 333 de lei pe lună. Dosarele se depun în perioada 17 septembrie – 12 octombrie. Bursele sunt oferite în cadrul proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse“, coordonat de UAIC dinIaşişi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013.

Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de sex, pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse.

SURSA:

PARTENERI

Proiect derulat de SIVECO Romania, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi agenţia de presă Mediafax
AUTENTIFICARE

Imagine CAPTCHA
Introduceţi caracterele prezentate in imagine.

FORMULARE

În cadrul proiectului vor fi folosite toate tipurile de chestionare elaborate în contextual participării la evenimente, care vor pune accent pe indicatorii stabiliţi cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor personale. Impresiile participanţilor la diferite evenimente vor fi consemnate pe formularele special întocmite, macheta acestora fiind concepută pentru consemnarea tuturor datelor necesare realizării indicatorilor proiectului.